We vinden het fijn indien u besluit uw kind bij onze school aan te melden. Hoe verloopt de inschrijving?

Nieuwe ouders kunnen bellen voor een afspraak met de directeur, Sonja Diepeveen, tel. 053-4774729. In het kennismakingsgesprek zal de gang van zaken op school met u worden doorgesproken. U kunt dan ook specifieke vragen stellen. Ook bestaat de mogelijkheid een kijkje te nemen in de groepen. Bij wederzijdse instemming krijgt u een aanvraagformulier “Toelatingsverzoek”. Als school zijn we geïnteresseerd in het welzijn, gedrag en medische achtergrond van uw kind.

Leerlingen die 4 jaar worden mogen op de dag van hun verjaardag naar school. Om de kinderen te laten wennen mogen ze een aantal keren van tevoren “meedraaien”. Er worden hierover aparte afspraken gemaakt met ouders en groepsleerkracht. We vinden het belangrijk om nieuwe leerlingen goed op te vangen. Voor een soepele overgang hebben we ook goede contacten met de peuterspeelzalen. Binnen de wijk is er regelmatig op directieniveau overleg tussen de verschillende basisscholen over bovenstaand eenduidig toelatingsbeleid van nieuwe leerlingen.