Wij hebben op onze school een prachtig groen schoolplein.

 

Hoe is dit allemaal tot stand gekomen?

Het heeft heel wat voeten in de aarde gehad om dit te realiseren maar het resultaat mag er zijn.

Allereerst hebben we een stappenplan gemaakt, wat willen we en hoe gaan we dit doen, wie hebben we daar voor nodig. We hebben samen met de kinderen geïnventariseerd wat de wensen zijn.

Vervolgens hebben we bij verschillende instanties subsidies aangevraagd en ook mogen ontvangen:

·       Bij de Provincie

·       Jantje Beton

·       Watertappunten van Gezonde School

·       Kern met Pit

·       Gezond Leren Eten van Gezonde School

 

 

Van  ons bestuur (VCO) hebben we ook een flink bedrag gekregen om het schoolplein te realiseren.

 

 

 

Daarnaast hebben we samen met de kinderen en ouders allerlei acties gehouden:

·       Flessenactie

·       Kledingactie

·       Scholenkunstactie:

·       WvO Got Talent (talentenjacht)

·       Kerstmarkt

 

 

Waarom is een groen schoolplein zo belangrijk?

De leerlingen van onze school vonden ons school plein erg saai. Er was weinig uitdaging op ons schoolplein, ze konden voetballen en

met een bal spelen, een beetje rennen maar dan hield het ook op. We hebben met elkaar nagedacht over een groen schoolplein. Daar komen een aantal aspecten aan de orde:

·       Motorische ontwikkeling: kinderen bewegen volop op het schoolplein. Ze rennen, klimmen, rollen, lopen over een muurtje of een rijtje boomstammetjes en leren zo hun evenwicht te bewaren, vallen en staan weer op… Ze sluipen door de bosjes en kruipen door een wilgentunnel. Natuurbeleving is niet alleen goed voor de grove motoriek; de kinderen pakken takjes, veertjes, blaadjes, plukken vruchtjes, peuteren onder een boombast en ontwikkelen zo hun fijne motoriek.

 

·        Zintuiglijke ontwikkeling  : op het groene schoolplein valt natuurlijk van alles te zien, te voelen, te horen, te proeven en te ruiken. Bloemen, planten, takjes, vruchtjes, water, zand, beestjes, gras, zand, keitjes, boomschors, de wind, regen…

·       Cognitieve ontwikkeling kinderen zien de wisselingen in seizoenen duidelijk weer gegeven natuurlijk elementen op het schoolplein terug komen. Ze kunnen de eigenschappen van planten, dieren en materialen leren. Ze doen niet alleen veel kennis van de natuur op, maar ervaren het ook in de natuur. Kinderen leren wat groot en klein is, warm en koud, en wat bijvoorbeeld vallen en stapelen is. Kinderen leren te analyseren en logisch te denken. Ook wordt op het groene schoolplein de fantasie van de kinderen natuurlijk veel meer geprikkeld dan op een schoolplein met traditioneel ‘kant-en-klaar’-speelgoed. Daarnaast is het goed voor het onderzoekend leren met betrekking op insecten, bomen, planten ect.

 

·       Sociaal-emotionele ontwikkeling : kinderen spelen samen, maar kunnen er soms ook voor kiezen zich terug te trekken. Zij leren samenwerken en conflictjes op te lossen. Natuurbeleving daagt kinderen uit en geeft ze doorzettingsvermogen. Kinderen leren eenvoudige problemen die ze tegenkomen op te lossen en dat geeft zelfvertrouwen. Het doel is om de sociale competenties te zien groeien van kinderen. Kinderen zullen op een andere manier gaan spelen op het plein.

Wij zijn super blij met ons prachtig groene schoolplein!

 

 

Algemeen nieuws