Intergraal Kindcentrum

Wij maken deel uit van een Intergraal Kindcentrum (IKC).  Een IKC wordt gevormd door één of meerdere scholen samen met een kinderopvangorganisatie.

Het kindcentrum waar wij deel vanuit maken wordt gevormd door de volgende partners:

  • CBS Willem van Oranje
  • KBS De Jonge Helden
  • OBS de Sterrenborgh
  • Humankind De Helmerhoek (kinderopvang)

Heeft u buitenschoolse opvang nodig dan kunt u contact opnemen met Humankind (Kinderopvang). Dit geldt zowel voor de voorschoolse als de naschoolse opvang.