De ouderraad (OR)

De ouders die zitting hebben in de ouderraad hebben allemaal 1 of meer kinderen die de Willem van Oranjeschool bezoeken. De OR bestaat uit een voorzitter, penningmeester en een aantal ouders. Zij nemen zitting voor de duur van 3 jaar, deze periode kan verlengd worden met 3 jaar. De OR verleent medewerking aan binnen- en buitenschoolse activiteiten van de school. Wat houdt dit in?

Samen met het team verzorgt de OR vieringen op school. Zo zorgt de OR ervoor dat Sinterklaas op tijd op school is en dat hij voor alle kinderen een cadeautje bij zich heeft. Tijdens de kerstviering zorgt de OR voor een broodje, drinken en een attentie voor de kinderen. Op de eerste dag na de kerstvakantie staat de OR in de hal klaar met koffie, thee, limonade en nieuwjaarsrolletjes voor ouders en kinderen. Aan het einde van het schooljaar is er het Slotfeest, ook hierin heeft de OR zijn eigen inbreng.