Visie en missie op onderwijs (wat willen we en hoe gaan we het doen?)

We zijn gericht op het unieke kind, we vinden het belangrijk dat kinderen zich ononderbroken kunnen ontwikkelen. Wij stellen ons ten doel kwalitatief goed onderwijs te verzorgen. Door onze persoonlijke aandacht dragen wij bij aan de ontwikkeling van de mogelijkheden en talenten van ieder kind dat aan onze zorg is toevertrouwd.Willem van Oranje slogan: “Willem van Oranje maakt onderwijs bijzonder”

We houden rekening met de verschillen tussen kinderen (adaptief onderwijs). Binnen het leerstofjaarklassensysteem houden we rekening met een drietal onderscheiden van leerlingen: de “gemiddelde leerling”, de aandacht/zorgleerlingen en de “plus” leerlingen (hoogbegaafde kinderen)

Door het implementeren van de werkvorm “zelfstandig werken” creëren de leerkrachten tijd voor bovengenoemde leerlingen.

Wij streven ernaar dat kinderen zich optimaal kunnen ontplooien in een sfeer van veiligheid, geborgenheid en respect voor ieders eigenheid. Dat houdt in dat er:

  • goed geleerd wordt;
  • aandacht is voor creativiteit en muziek;
  • ruimte is voor de sociaal/emotionele ontwikkeling;
  • zintuiglijke en motorische ontwikkeling gestimuleerd wordt.