Vanuit Wijkteams Enschede werkt Quinn Veenvliet als wijkcoach bij CBS Willem van Oranje.

Wat doet een wijkcoach? Quinn stelt zichzelf hier voor en vertelt kort iets over haar werk

Algemeen nieuws