Ook hierin zijn wij laagdrempelig en makkelijk benaderbaar.
Alle ouders kunnen via Social Schools contact opnemen met de groepsleerkracht.
Uiteraard mogen ouders ook gewoon even binnenwandelen, voor en na schooltijd.
Mocht de leerkracht dan niet direct tijd hebben dan wordt er een afspraak ingepland.

Uit meerdere onderzoeken blijkt dat ouderbetrokkenheid van ouders thuis het grootste effect heeft op prestaties van leerlingen.
Hierin zien wij als school ook een belangrijke rol weggelegd voor onszelf. We houden ouders op de hoogte van waar we op school mee bezig zijn.
Daarnaast voorzien we de ouders van praktische handvatten om hun kinderen te ondersteunen waar nodig.