Voor een goede begeleiding van uw kind is het contact tussen school en thuis heel belangrijk. Voor dringende zaken kunt u de leerkrachten altijd spreken vlak voor en na schooltijd. Voor een langer gesprek kunt u ook een afspraak voor een huisbezoek maken. In de regel neemt de leerkracht het initiatief voor een huisbezoek. Natuurlijk kunt u ook altijd met vragen of opmerkingen terecht bij de directie. Wij stellen het op prijs dat u belangrijke zaken in het leven van uw kind aan ons kenbaar maakt. Het kan soms bijdragen tot verklaringen, begrip en bijsturing.