We hebben vorig jaar met u gedeeld dat de gemeente voor de drie scholen in het hart van de wijk Helmerhoek (Sterrenborgh, de Jonge Helden, Willem van Oranje) bezig is nieuwbouw tre ontwikkelen. Op basis daarvan hebben de teams van de drie scholen een ambitiestuk ontwikkeld. Dit ambitiestuk ligt nu bij de bestuurders.

Ondertussen zijn er nieuwe ontwikkelingen ontstaan rondom de nieuwbouw. We willen u graag op de hoogte houden van wat deze zijn. In de bijlage treft u een brief aan van de bestuurders over deze nieuwe ontwikkelingen. In het vervolg van deze ontwikkelingen blijven onze bestuurders u op de hoogte houden. Ook horen ze graag welke vragen er leven bij u als ouders. Mochten er dus vragern zijn, deel deze met mij. Ik geef ze dan door aan onze bestuurder, Linda Tukkers.

Hieronder de officiële brief vanuit beide besturen.

20231004 – Brief fusieonderzoek ouders WvO en DJH

Algemeen nieuws